תקן 1001 - בטיחות אש במבנים

מה נעשה במסגרת הבדיקה התקופתית של 1001 חלק 1 ו/או חלק 6?

תקן 1001 הינו תקן בטיחות אש בבניינים למספר חלקים שונים וכולל בתוכו דרישות של רשות הכיבוי,המדור למניעת דליקות, לביצוע בדיקות בהקמה ובדיקות תקופתיות של מבנים.

 התקן מתייחס למבנה שגודלו מעל 200 מ"ר המשמש לתעשיה, מבנה ציבורי או מבנה מגורים גדול המבקש להנפיק אישור למערכות פינוי עשן לפי תקן 1001 חלק 1 ו/או חלק 6.

 התקן עוסק בבנייה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של מערכות מיזוג אוויר ואוורור, לרבות מסננים, מובילים וציוד נלווה, לשם הגנה על חיי אדם ועל רכוש מפני אש, עשן וגזים הנובעים משרפה או ממצבים הבאים לידי ביטוי בתופעות דומות לאלו של שרפה.

אנחנו בחברת קינטיק אלקטרומכניקה בע"מ מלווים לקוחות בכל התהליך החל משלב הבנייה כאשר מתקבלת דרישה מיועץ הבטיחותומיכיבוי אש לביצוע בדיקת 1001 ע"י מכון התקנים.

 ובהמשך בבדיקות תקופתיות, מספקים אישור מהנדס מיזוג אויר שהמערכת תקינה ועומדת בדרישות תקן ישראלי 1001 חלק 1 ו/או 6.

 צרו קשר בהקדם ותנו לנו לעבוד בשבילכם!

 למידע אודות התקן באתר מכון התקנים, לחצו כאן.

- מיפוי של המערכות הקיימות (מערכת ספרינקלרים, מערכות גלאיי אש, תאורת חרום, מפוחים לשחרור עשן ועוד).

 - הגדרות התפעול של כל אחת מהמערכות בזמן אמת (לדוגמא, צופר יפעל, גלאי יופעל, לוח חשמל ינותק, הפעלת מפוחי  עשן, ניתוק מערכת מיזוג אויר ומפוחים שאינם מפוחי עשן).

 - התאמת הדרישות החדשות למצב הקיים במבנה.והתיחסות לשיפורים שיש לעשות על מנת ליצב את כשירות המבנה.

 - שיפורים בתשתית הבנינים כגון החלפת כבילה  לא תקנית לכבילה חסינת אש, אספקה והתקנה של פנל כבאים מותאם למבנה.

 - מתן אישור 1001 לחלקים 1 ו/או 6 ע"י מהנדס מומחה מטעמנו, כך שבעת שתגיע דרישה מרשות הכיבוי, יהיה אישור 1001 למבנה.

 צרו קשר בהקדם ותנו לנו לעבוד בשבילכם!